• Претседател на УО:

Ленче Јованова

  • Член на УО:

Д-р Марина Ончевска Тодоровска

  • Член на УО:

Мила Шурбаноска

  • Член на УО:

Ирена Колиштрковска Настева