Koha e gurit të vjetër

Koleksioni i paleolitit në IN Muzeu Arkeologjik i Maqedonisë përmban objekte nga lokalitetet Makarovec dhe Peshta e Madhe, si dhe materiale të ndryshme të lëndëve të para nga më shumë…

Komentet te Koha e gurit të vjetër Janë të Mbyllura

Arkeozoologjia

Arkeozoologjia është shkencë që merret me studimin e mbetjeve të eshtrave të kafshëve nga vendet arkeologjike në mënyrë që të kuptojnë më mirë marrëdhëniet midis njerëzve dhe rrethinës së tyre,…

Komentet te Arkeozoologjia Janë të Mbyllura

Koleksioni i numizmatikës mesjetare

Koleksioni mesjetar i Muzeut Arkeologjik të Maqedonisë përfaqësohet nga monedha perandorësh dhe sundimtarësh mbi një mijë vjet, duke mbuluar periudhën e mbretërimit të Anastasit I (491-518), pra reformën monetare të…

Komentet te Koleksioni i numizmatikës mesjetare Janë të Mbyllura

Antropologjia

Fillimi i antropologjisë fillon në vitin 1983 në kuadër Muzeut Arkeologjik të atëhershëm të Maqedonisë. Kërkimet antropologjike janë rikonstruar pamjet fizike të njeriut në të kaluarën, lëvizjet dhe ndryshimet e…

Komentet te Antropologjia Janë të Mbyllura

Koha e gurit të ri

Korniza kronologjike e neolitit në Maqedoni është kompatibil me periodizimin ekzistues në Ballkan. Në hartën arkeologjike të Maqedonisë deri më tani janë regjistruar 200 lokalitete të neolitit. Në periudhën prej…

Komentet te Koha e gurit të ri Janë të Mbyllura

Koha e bakrit

Eneoliti ose koha e bakrit përfshin periudhën nga viti 4.200-2.000 vjet p.e.r. Gjetjet e para të kësaj periudhe janë marrë nga gërmimet arkeologjike dhe hulumtimet e kryera më shumë se…

Komentet te Koha e bakrit Janë të Mbyllura

Koha e bronzit

Koha e bronzit përfshin në mënyrë kronologjike periudhën nga mesi i mijëvjeçarit III p.e.r. deri në shekullin XII p.e.r. dhe paraqet një periudhë të stabilizimit të plotë në të gjitha…

Komentet te Koha e bronzit Janë të Mbyllura

Koha e hekurit

Koleksioni arkeologjik i objekteve arkeologjike nga koleksioni i kohës së hekurit përmban një numër të madh të objekteve arkeologjike dhe është i vetmi seksion përfaqësues i kulturës së materialit të…

Komentet te Koha e hekurit Janë të Mbyllura

Antikiteti i vonë

Antikiteti i vonë shënon periudhën e kalimit nga antikiteti klasik në kohërat mesjetare. Ajo shënohet nga reforma të rëndësishme që çojnë në ndryshime në zhvillimin ekonomik dhe kulturor. Një ekonomi…

Komentet te Antikiteti i vonë Janë të Mbyllura

Mozaikët antikë të rrafshëta

Колекцијата од верни копии на античките мозаици, кои се нераздвоен дел од монументалните градби во Равена е изработена во почетокот на 50-тите години на XX век со цел светот да…

Komentet te Mozaikët antikë të rrafshëta Janë të Mbyllura