Marketing dhe Marrëdhënie me Publikun

QËLLIMET PRIMARE TË SEKSIONIT PËR MARKETING DHE MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN Zhvillimi dhe zbatimi i strategjisë për komunikim Identifikimi i indikatorëve për matjen dhe vlerësimin e efikasitetit të të gjitha aktiviteteve…

Komentet te Marketing dhe Marrëdhënie me Publikun Janë të Mbyllura

Alitete arkeologjike

Varri Madzari Gërmadha e Madhe – Konjuh Arkeo Park Brazda Kurshumli Han Trebenishte

Komentet te Alitete arkeologjike Janë të Mbyllura