Ојнохое – “Дебој” – Охрид

1,050.00 ден

Опис

Долниот дел на стомакот е украсен со вертикални канелури. Држалката завршува со глава од змеј која го надвиснува отворот.

Датира од III – II век.пр.н.е. и е откриен во Лихнидска некропола “Дебој” – Охрид