Коскена икона на Св.Димитрија

350.00 ден

Опис

Скопско кале , XII – XIII век

Релјефна икона изработена од коска со претстава на Св.Димитриј во стоечка положба, во орантен став. Светецот е облечен во достоинственичка, свечена одежда, декорирана на бордурите, обуен во благороднички обувки. Иконата има две перфорации и е откриена во апсидалниот простор на источната страна на т.н. „Куќа на Св.Димитриј“