Керамички сад со алки

1,050.00 ден

Опис

Керамички биконусен сад со три аплицирани држалки, украсени со по една керамичка алка. Ѕидовите на садот се украсени со втиснати – печатени лисновидни орнаменти, распоредени во поединечни полиња. Садот припаѓа на популарната доцноантичка печатена (sigilata) керамичка продукција распространета во целата Римска империја во IV век.

Овој керамички сад е откриен во Слатина – Горица, с.Истибања – IV век