Глава на момче

950.00 ден

Опис

Глава на момче, мермер, дел од скулптура, благо свртена надесно, со поглед вперен нагоре, можеби претставува портрет на Ефеб.

IV – III век.пр.н.е.