Глава на козорог

250.00 ден

Опис

Дел од сад или теракотна зооморфна фигурина.

Страната, в.Ангелци,Струмица

Крај на VI милениум пр.н.е