Бакарна монета (Монета од отомаски период)

1,500.00 ден

Опис

Искована во монетарницата во Константинопол за време на турскиот султан Абдулмеџид, кој владеел од 1.255 – 1277 x (1839 – 1861)

Аверс: Да биде светла победата, искована во Константинопол, 1.255

Реверс: Тугра, 19та година