Антропоморфна фигурина

1,050.00 ден

Description

Тумба Маџари, Скопје,

Неолит