Модата во Неолитот

МОДНИ ТЕНДЕНЦИИ ВО МЛАДОТО КАМЕНО ВРЕМЕ – НЕОЛИТ ФРИЗУРИ Археолошките предмети со антропоморфни претстави засега се единствените податоци за изгледот на косата кај неолитскиот човек. Фризурата не е само моден детал на нејзиниот носител, таа го означува и неговиот социјален статус, односно е посредник во комуникацијата со заедницата. Керамичките предмети – антропоморфни жртвеници, од типот […]