Висулец од морски полжави

Ексклузивен археолошки предмет од бронзеното време, претставува композитниот висулец од морски полжави и стаклени мониста, откриен на некрополата од 13 – 12 век пред.н.е., на локалитетот Димов гроб кај село Уланци. Висулецот е составен од тринаесет морски полжави – Каури од видот Lаuria, кои се издвоени во парови и наредени по големина. Паровите од морски […]