Три држави , еден тим – “100 години Требениште”

Тема на месец март – Три држави , еден тим – “100 години Требениште” Месец март го посветуваме на тимот кој придонесе за успешна реализација на изложбата “100 години Требениште”. На овој комплексен проект работеа експерти од повеќе области кои несебично го вложија своето знаење, труд и време што резултираше со светски производ кој веднаш […]

Монографијата – 100 Years of Trebenishte

По повод 100 годишнината од првото откритие на еден од најзначајните локалитети на Балканот – Требениште во 1918 година, Археолошкиот музеј на Македонија е во подготовка на ексклузивна изложба која ќе биде отворена за посетителите од март до август 2019 година. За историјатот на локалитетот и истражувањата, за карактерот на наодите, како и за релациите […]

Бокал – Изник

Ја започуваме новата година со еден посебен предмет, толку редок што во светот постојат само 3  примероци од истиот. Станува збор за бокал од типот Изник, еден од најрепрезентативните примероци на Турско Османлиската луксузна керамика. Садот е изработен од каолин глина и има мошне тенки ѕидови, чија дебелина изнесува 4 милиметри.  Како облик, изникот претставува […]

Тетовската Менада

Менадата  датира од 500 – 470 год. пр.н.е. и е пронајдена во далечната 1933 год. во Тетово каде на ул. Штипска во близина на Балезовата чешма е пронајден археолошки локалитет. Таа претставува придружничка и следбеничка на богот на виното Дионис.

Големата Мајка

Теракотата е најдена во една куќа на неолитската населба Тумба Маџари , Скопје во 1981 год, а првите претстави се од 6.500 до 3.500 год.пр.н.е. Основниот филозофски концепт е да се покаже Мајката како извор на животот и заштитничка на семејството и куќата. Ликот на Мајката е првиот лик што човекот го гледа по раѓањето. […]

Гробот на Пајонската Свештеничка

Летото 1997 година, при археолошките истражувања на некрополата од железно време на локалитетот Лисичин Дол во близина на селото Марвинци, беше откриено исклучително погребување во гробот број 15. Во гробот – правоаголна јама, било инхумирано женско лице на возраст околу 35 години, со богат инвентар на бронзени артефакти. Тука за прв пат беа откриени култни […]

Жените во минатото како дел од антрополошката поставка

Физичкиот изглед на човекот, творецот и корисникот на предметите изложени во Археолошкиот музеј е тема на првата интердисциплинарна поставка со која се среќава посетителот во просторот на музејот.            Антрополошката поставка претставува документарна реконструкција на физичкиот изглед на човекот во минатото, преку неговите скелетни остатоци. Во реконструкцијата која е резултат на соработката помеѓу научни и ликовни […]

Диатрета – стаклена чаша

Доцноантичкиот период го означува преодот од класичната антика кон среден век. Во овој период Римската Империја доживува ослабнување на економијата и дестабилизација на државата поради постојаните напади од варварските племиња и честите промени на воените императори. Зајакнувањето на државниот апарат во Царството и провинцијата Македонија настанува со доаѓањето на власт на Диоклецијан. Источните провинции добиваат […]

Праисториски дами

Почнувајќи од овој месец Археолошкиот музеј еднаш месечно ќе Ви презентира по еден од многуте предмети кои се дел од постојаната поставка. За предмет на месец јуни ги избравме праисториските дами. Станува збор за теракотни женски фигурини декорирани со врежани линии – тетоважи. Тетоважите вклучуваат концентрични кругови, коси паралелни линии,  двојно јајце и останати симболи […]