Диатрета – стаклена чаша

Доцноантичкиот период го означува преодот од класичната антика кон среден век. Во овој период Римската Империја доживува ослабнување на економијата и дестабилизација на државата поради постојаните напади од варварските племиња и честите промени на воените императори. Зајакнувањето на државниот апарат во Царството и провинцијата Македонија настанува со доаѓањето на власт на Диоклецијан. Источните провинции добиваат […]

Праисториски дами

Почнувајќи од овој месец Археолошкиот музеј еднаш месечно ќе Ви презентира по еден од многуте предмети кои се дел од постојаната поставка. За предмет на месец јуни ги избравме праисториските дами. Станува збор за теракотни женски фигурини декорирани со врежани линии – тетоважи. Тетоважите вклучуваат концентрични кругови, коси паралелни линии,  двојно јајце и останати симболи […]