Венера (Афродита) со златно јаболко

Исклучителна претстава на античката божица на убавината, љубовта и копнежот, Венера. Оваа претстава е клучниот момент од неверојатната приказна за изборот на најубавата божица, а воедно и најубавата жена на светот. За судија на истиот, случајно бил назначен Парис од Троја. Иако изборот требало да биде само според убавината на голите тела на божиците, неодлучниот Парис […]