Териака

Во збирката од османлискиот период  во Археолошкиот музеј, е изложен артефактот оловно капаче кој претставува дел од  касета и е познат под името  teriaka или teriak. Предметот потекнува од Венеција и е датиран помеѓу 16 и 17 век. Во самата касета се чувал противотров наменет за лекување на разни болести како чума,каснување од змија, разни […]