Библиотека на Археолошкиот музеј

Во Археолошкиот музеј се наоѓа најстарата и најголемата специјализирана археолошка библиотека во државата. Фондот на библиотеката брои преку 6.000 книги (со преку 20.000 стручни и научни трудови од домашни и странски автори). Меѓу бројните книги се и многу ретки изданија, објавувани од почетокот на 20 ти век, а најстарото од нив потекнува од 1881 година. […]