Василиј II (976 – 1025)

Василиј II претставува еден од најенергичните византиски владетели, што успеале да ја вратат славата и моќта на Византиската империја. Тој е познат по неговите освојувања кои ги опфатиле војните со Фатимидите, Хазарите како и војната со Цар Самоил. Во нашите историски анали е запаметен како свирепиот император кој победил на битката на Беласица и по […]