Висулец со форма на макова чашка

Годината ја започнуваме со еден интересен артефакт кој е изложен на изложбата “Статусни симболи кај пајонските заедници”. Станува збор за висулец со форма на макова чашка со полусферно тело, благо биконусно во долниот дел, со нагласени извлечени и „стилизирани“ протоми на птици на краевите и капакот на чашката, чија долга и вертикална дршка завршува со […]