Бокал – Изник

Ја започуваме новата година со еден посебен предмет, толку редок што во светот постојат само 3  примероци од истиот. Станува збор за бокал од типот Изник, еден од најрепрезентативните примероци на Турско Османлиската луксузна керамика. Садот е изработен од каолин глина и има мошне тенки ѕидови, чија дебелина изнесува 4 милиметри.  Како облик, изникот претставува […]