Организација

в.д. Директор д-р СЛАВИЦА БАБАМОВА Родена е во Скопје и е доктор по историски науки (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за национална историја). Од 2003 до 2013…

Коментарите се исклучени на Организација

Маркетинг и односи со јавност

Примарни цели на одделот за маркетинг и односи со јавност Развој и имплементација на стратегија за комуникација со цел подобрување на присуството и видливоста на музејот на социјалните мрежи, веб…

Коментарите се исклучени на Маркетинг и односи со јавност

Огласи

Одлука за вршење на избор на кандидат по Jавен оглас бр. 01/2022 (отвори .PDF) Јавен оглас број 1/2022 - за вработување на неопределено време на помошно - техничко лице во…

Коментарите се исклучени на Огласи

Археолошки Локалитети

Тумба Маџари   Големо Градиште – Коњух   Архео Парк Бразда Куршумли Ан   Требениште  

Коментарите се исклучени на Археолошки Локалитети