Сектор за административни, општи и правни работи

 

  • Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Наташа Скендерска
контакт:
тел: +389 2 3233999
e-mail: nskenderska@amm.org.mk