Маркетинг

Oдделот за односи со јавноста, музејска презентација и маркетинг придонесува за подобрувањето и унапредувањето на комуникацијата на музејот со опкружувањето како и афирмацијата на самиот музеј.

Примарни цели на одделот се:

  • промоција на музејот како една од најзначајните културни установи во Р. Македонија;
  • информирање на јавноста за активностите на музејот;
  • резервација, прием и организација за разни групи на посетители на музејот;
  • организација на културни и едукативни настани во просториите на музејот;
  • организирање на работата на сувенирницата;