Вработени

Одделение за предисториска археологија м-р Љиљана Шаламанов-Коробар, археолог, кустос советник за палеолит м-р Елена Стојанова Канзурова, археолог, кустос советник за неолит Буњамин Џемаили, кустос за неолит Ирена Колиштркоска Настева, кустос…

Коментарите се исклучени на Вработени