Управен одбор

 

    • Претседател на УО:

Марјан Јованов

    • Член на УО:

Наташа Скендерска

    • Член на УО:

Александар Стојчески